Første trening er 4/5 fra klokken 1730 til 1900.
Det blir Christian Løvstad som skal være hovedtrener annenhver onsdag, mens det blir egentrening med
noe bistand fra Benedikte de ukene Christian ikke er tilstede. Påmeldingsfrist 8 mai 2022.
For juniorer som ikke har vært med før, ber om at dere sender fullt navn, adresse og fødselsdato.
Selv om dere har fått faktura og er medlem, ønsker vi en påmelding slik at vi vet hvem og hvor mange som kommer.
Faktura vil bli tilsendt på e-post ved påmelding til nye medlemmer.
De som deltok i fjor har allerede fått faktura. Påmelding til Tone Johnsen på epost tonebjoh@gmail.com.
Kommentarfeltet er stengt.