Årets årsmøte blir avholdt elektronisk på teams, torsdag 15. april 2021, kl 18.00.

Klikk på link for årsmøtedokument.Årsmøtedokument 2020

Informasjon om gjennomføring av Årsmøtet

Hvordan melde seg på årsmøte:

Påmelding til årsmøtet gjøres via golfbox, og du finner arrangementet her.

Hvordan logge på Teams:

Når du har meldt deg på årsmøte gjennom golfbox vil du motta en e-post med en lenke til årsmøtet i Teams etter påmeldingsfristen.
Frist for påmelding 13.4.2021 kl. 12.00.
Evt. spørsmål kontakt Harry på tlf.

For å delta i møte kan du bruke pc, nettbrett eller mobiltelefon.

Når du klikker på linken vil du få spørsmål om du vil delta via programmet Teams, eller om du vil delta via Teams på web. Dersom du har installert Teams på maskinen (evt. app på nettbrett eller lignende) kan du velge det. Dersom du ikke har programmet installert velger du deltagelse via web. Deretter klikker du «bli med i møtet».

Det er mange som skal delta på årsmøtet, og vi må få tid til å registrere alle som logger seg på. Vi ber derfor om at du logger deg på i god tid, gjerne fra kl 17:30. Dette er ekstra viktig dersom du er usikker på hvordan Teams fungerer. Alle bes være innlogget senest kl 17.50. Årsmøtet starter kl 18.00. NB! Det tas ikke registreringer etter at årsmøtet har startet.

 

Kjøreregler for årsmøtet
Under et vanlig årsmøte har vi noen kjøreregler, og dette er minst like viktig når årsmøtet avholdes digitalt. Alle må derfor forholde seg til følgende:

 • OBS! Kun 1 medlem per innlogging for at vi skal kunne telle stemmer korrekt.
 • Mikrofon skal være avslått under hele møtet, med mindre du blir gitt ordet.
 • Kamera kan gjerne være på, men dersom du opplever dårlig kvalitet på lyd/bilde vil vi anbefale at du slår av kamera.
 • Chatten skal ikke brukes til å dele synspunkter eller kommentere forhold, kun til følgende:
  1. Melde din ankomst
  2. Be om ordet for å fremme spørsmål eller kommentar
  3. Stemme
  4. Informere om at man forlater årsmøtet, dersom du gjør dette før årsmøtet er ferdig

Nærmere forklaring til punktene over:

 1. Dersom du ønsker å si noe, ber du om ordet. Dette gjør du ved å klikke på symbolet «Rekk opp hånden» (se forrige side).
  • for at årsmøtet skal gå så greit som mulig ber vi om at spørsmål tas etter gjennomgang av saken.
  • All kommunikasjon skjer via chat-funksjonen, eller ved «å rekke opp hånden». Når du får ordet slår du på mikrofonen (ikke kameraet), og fremmer ditt spørsmål eller kommentar.
  • NB! Husk å slå av «Rekk opp hånden» når du er ferdig med å snakke. Dette gjør du ved å klikke på symbolet.
 2. Vi ber om at benkeforslag gjerne blir sendt inn på forhånd for å forenkle stemmeprosessen. Hvis det blir en avstemning, skjer dette via spørreskjema.
 3. Dersom du forlater årsmøtet før dette er avsluttet er det viktig at du skriver dette i chatten. Skriv da ditt medlemsnummer, navn og «FORLATER MØTET»

Kjørereglene og eventuelle tilpasninger vil bli gjennomgått innledningsvis og eventuelt underveis i møtet.

Vel møtt!

 

Kommentarfeltet er stengt.