Kurs nr. 1 starter 21.04 fra kl. 17 – 20 (kun range, 3 timer med banespill avtales senere)
Kurs nr. 2 starter 25.04 fra kl. 11 – 14 (kun range, 3 timer med banespill avtales senere)
Kurs nr. 3 starter 28.04. fra kl. 17 – 20 (kun range, 3 timer med banespill avtales senere) K
urs nr. 4 starter 01.05 fra kl. 11 – 14 (kun range, 3 timer med banespill avtales senere)
Kurs nr. 5 starter 15.05 fra kl. 11 – 17, 6 timers kurs range og bane spill
Kurs nr. 6 starter 29.05 fra kl. 11 – 17, 6 timers kurs range og bane spill
Kurs nr. 7 starter 19.06 fra kl. 11 – 17, 6 timers kurs range og bane spill
Kurs nr. 8 starter 10.07 fra kl. 11 – 17, 6 timers kurs range og bane spill
VTG kurset innebærer 6 timer opplæring, her er det ingen prøver eller tester.
Følg denne linken https://www.golfforbundet.no/spiller/spille-golf/veien-til-golf/  hvor du finner en teoridel som du gjennomfører før det praktiske kurset.
Kurset gir praktisk innføring i hva spillet handler om og omfatter grunnleggende teknikk, regler, sikkerhet og opptreden på banen.
Lyst til å være med på kurs? Ta kontakt på vtg.ugk@gmail.com
Vårt tilbud til deg som kursdeltager:
VTG kurs voksne kr. 1200,- ( eller Kr 0,- ved tegning av medlemskap med spillerett, ref kampanjetilbud )
VTG kurs junior fra 7 – 19 år kr. 900,- ( eller Kr 0,- ved tegning av medlemskap med spillerett, ref kampanjetilbud)
KAMPANJETILBUD 2021
Dersom du velger å melde deg inn i vår klubb som et fullverdig medlem med spillerett, inkl. gratis gruppetrening, spanderer vi golfkurset ved å trekke dette fra innmeldingsavgiften.
Tilbudet er kun gyldig i kursperioden!
Eksempler medlemskap og priser fra 1.4.2021:
VTG kurs inkl. hovedmedlemskap med spillerett fra. 31 år kr 3950,- Ordinær pris kr. 5150,-
VTG kurs inkl. hovedmedlemskap med spillerett opptil 30 år (født i 1990 eller senere) kr 1950,- Ordinær pris kr. 3150,-
VTG kurs inkl. juniormedlemskap med spillerett fra. 10 – 19 år kr 1275,- Ordinær pris kr. 2300,-
VTG kurs inkl. knøttemedlemskap med spillerett opptil 9 år kr 625,- Ordinær pris kr. 1525,-
VTG kurs inkl. medlemskap samboer/ ektefelle med spillerett fra 20 år kr. 3250,- Ordinær pris kr. 4450,-
VTG kurs inkl. familiemedlemskap med spillerett (2 voksne og 1 juniorer) kr. 7825,- Ordinær pris kr. 11125,-
Medlemskapet inkluderer:
• Medlemskap og full spillerett på banen
• Forsikring, hcp kort, Norsk Golf (blad)
• Turneringer arrangert i klubbens regi
Vi tilbyr også:
VTG kurs inkl. greenfeemedlemskap uten spillerett kr. 2100,- Ordinær pris kr. 2400,-
Ved greenfeemedlemskap må man betale greenfee/avgift for å spille på Ullensaker golfklubb’s bane.
Påmelding til vtg.ugk@gmail.com
Kommentarfeltet er stengt.