Det blir dugnad på banen lørdag 25. april kl. 10, dugnaden har mange arbeidsoppgaver og fint om noen tar med hansker, rake, spade osv.

Vi ber om at de som er sikre på sin ankomst gir beskjed om dette til dugnasledelsen o-haug@online.no eller mobil til Øystein på 90887646.

Vi håper på åpning av banen 26. april, men dette er fortsatt svært usikkert. Samme gjelder da gjennomføring av dugnadsturneringen.

Vell møtt til dugnad!

Kommentarfeltet er stengt.