Ullensaker golfklubb holder årsmøte mandag 15 desember 2014 kl 18.00 på Olaløkka.

 

 

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av ordstyrer og 2 stk. referenter.
  3. Valg av 2 stk. til å underskrive protokollen.
  4. Beretninger
  5. Regnskap
  6. Innkommene forslag
  7. Kontingent
  8. Budsjett
  9. Valg

Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 1. des. 2014

Velkommen

Styret

Kommentarfeltet er stengt.