Veien til golf skal bli enklere

Senker terskelen og nye retningslinjer for nybegynneropplæring.

Pilotprosjektet for nybegynneropplæringen som er blitt gjennomført i perioden 2008 – 2009, er nå sluttført. Det er gjort mange positive erfaringer med å senke terskelen for å komme i gang med selve spillet gjennom å bruke mye av kurstiden til praktisk trening av både teknikk, golfvett, regler og spill.

På bakgrunn av resultater og erfaringer med prosjektet, besluttet NGFs styre den 28. oktober 2009 å innføre nye bestemmelser og retningslinjer som skal gjelde for nybegynneropplæringen fra og med januar 2010. Målet er å gi nye spillere en mest mulig praktisk og positiv tilnærming til golfen.

Hovedprinsippet er at NGF lager rammer og retningslinjer for planlegging, gjennomføring og oppfølging, og at klubbene får forholdsvis frie hender til å utforme sine kurs innenfor rammeverket.

NGFs rammebetingelser for nybegynneropplæringen

Kurset

– VTG-kurs på minimum 12 klokketimer hvorav minimum ¾ som praksis på et utendørs golfanlegg.

– Treningskortet er pensum, og alle punkter på treningskortet skal gjennomføres i praksis. Se vedlegg med foreløpig innhold.

– Materiell fra NGF skal benyttes; heftet Veien til Golf (ny utgave av det gule heftet), en illustrert utgave av golfreglene (ny) og regelboken. For barn til og med 12 år skal NGFs materiell Barn & Golf med Golfmerket brukes. For mer informasjon, se NGFs nettsider.

– Det er ingen obligatoriske prøver, hverken teoretiske eller praktiske. Dersom en spiller ønsker å gjennomføre en prøve, er det selvfølgelig lov.

– Etter avsluttet og godkjent VTG-kurs, dvs. at alle punktene på treningskortet er gjennomført i praksis, tildeles spilleren klubbhandicap -54. Mer om bruk av klubbhandicap kommer snart i eget notat.

– ALLE deltagere skal få tilbud om oppfølging etter avsluttet VTG-kurs.

Golfsentrene
Teknikktrening på et innendørs golfsenter kan være en god måte å komme i gang på. Det kan imidlertid ikke erstatte ovenfor beskrevne kursopplegg hvor minimum ¾ av et Veien til Golf kurs skal gjennomføres som praksis på et utendørs golfanlegg. Derimot vil spillere som har lært en viss grunnteknikk, lettere og raskere få glede av spillet ute på banen når de gjennomgår klubbens Veien til Golf kurs.

Anna Dønnestad

Norges Golfforbund

Kommentarfeltet er stengt.