Årsmøte avholdes onsdag 29. mars 2023 kl 18:00 på Lykkebo.

Eventuelle forslag til saker sendes styret minimum 2 uker i forkant av Årsmøte.

sendes til kontakt.ugk@gmail.com

Med hilsen

Styret i UGK

Kommentarfeltet er stengt.