Årsmøte UGK

Årsmøte avholdes onsdag 29. mars 2023 kl 18:00 på Lykkebo. Eventuelle forslag til saker sendes styret minimum 2 uker i forkant av Årsmøte. sendes til kontakt.ugk@gmail.com Med hilsen Styret i UGK