I samarbeid med Nes har klubben engasjert Henning Lindberg som er en erfaren og godt udannet PGA instruktør . Henning har de siste årene oppholdt seg på Miklagard før han i år har fått base på Nes. Det er flere medlemmer som har benyttet Henning i sin trening og de har bare positive ting å si. Dette er en kjempe mulighet for Ullensakers medlemmer.


Treningene vil bestå av 2 timer trening hver mandag. Innholdet i treningene vil variere fra gang til gang, men med et klart mål om flere medlemmer som opplever utvikling og glede sammen med andre golfere på samme trinn i spillet.


Deltagere blir fordelt i grupper i forhold til hvilket nivå hver enkelt er på. Det blir også en egen dame gruppe.


Det blir en symbolsk sum på 100,- pr trening ( 50,- pr time ) som betales i to deler: 800,- for perioden mai til juli og 600 for perioden august, september. ( mulig baller kommer i tillegg )


For å kartlegge behovet trenger vi påmeldinger så fort som mulig. Det er ikke noe å vente på.

Første trening er 8 mai 19:00 – 2100. Påmelding gjøres via mail: kontakt.ugk@gmail.com

Kommentarfeltet er stengt.