Ullensaker golfklubb holder ekstraordinært årsmøte onsdag 30 januar 2013 kl 18.00i klubbhuset på Kjos.

Dagsorden

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

2. Valg av ordstyrer

3. Valg av 2 stk. referenter

4. Valg av 2 stk. representanter til å underskrive protokollen

5. Valg av formann/leder

Styret Ullensaker Golfklubb

Kommentarfeltet er stengt.