Årsmøte onsdag 12.12.2012

Ullensaker golfklubb holder årsmøte onsdag 12 desember 2012 kl 18.00 hos Garder Kurs og Konferansesenter.       Dagsorden Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av ordstyrer og referent Protokoll Beretninger Regnskap Innkommene forslag Kontingent Budsjett Valg Forslag til årsmøte må være styret i … Les mer