Styret i Ullensaker golfklubb innkaller herved til Årsmøte 2021.
Årsmøtet avholdes TORSDAG 15. APRIL KL 18:00 på «Lykkebo» (med forbehold ift smittevern).

Saker som et medlem ønsker tatt opp på Årsmøtet, må sendes styret senest 10. mars. Sendes skriftlig, på mail til kontakt.ugk@gmail.com.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, på www.ugk.no

For å ha stemmerett på Årsmøtet, må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned, og ha betalt kontingenten 2020. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen
Styret

Kommentarfeltet er stengt.