Styret i Ullensaker golfklubb innkaller herved til Årsmøte 2020.

Årsmøtet avholdes den 4. mars 2020 kl 18:00 på «Lykkebo».

Saker som et medlem ønsker tatt opp på Årsmøtet, må sendes styret senest 19. februar. Sendes skriftlig, på mail til kontakt.ugk@gmail.com.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, på www.ugk.no

For å ha stemmerett på Årsmøtet, må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Etter årsmøte vil det være infomøte vedr. det nye hcp systemet.

Med vennlig hilsen
Styret

Kommentarfeltet er stengt.