EGA Handicap System revideres hvert fjerde år. De gjeldende handicapbestemmelsene er gyldige fra 1. januar 2016.

European Golf Assosiation (EGA) introduserte EGA Handicap System 1. januar 2000, og en oversatt og bearbeidet versjon ble innført i Norge fra 1. januar 2001.

Systemet var svært likt det systemet som ble innført av Council of National Golf Unions (CONGU) i 1983, og som ble benyttet av NGF med små endringer i perioden 1983– 2000.

USGA Course Rating System ble innført i Norge i 1996 etter USGAs godkjennelse av 1. august 1995.

Siste versjon av EGA Handicap System ble revidert av EGA i 2015 og de nye bestemmelsene har gyldighet i 2016-2019.

Veiledning for spillere finner dere her:
http://www.golfforbundet.no/…/…/veiledning-spillere_28_1.pdf

Kommentarfeltet er stengt.