Har du lyst til å være fadder for våre VTG kurs deltagere?
For å få folk til å begynne å spille etter endt kurs, er det viktig med en fadderordning.
Som ny spiller er det vanskelig å ta initiativ til dette selv, og vi ønsker derfor å opprette en fadderordning, som er basert på frivillighet.

 

Å være fadder innebærer,-
– Å være villig til å ta med nye medlemmer ut å spille.
– Være lysten på å hjelpe nye medlemmer inn i miljøet vårt.
– Ha tålmodighet til at nye spillere blir trygge på spillet.

Å være fadder betyr ikke at en skal være trener for nye medlemmer, bare at man er tilgjengelig for en runde golf med nye mennesker, og at en har lyst til å hjelpe.

Liste over de som vil være faddere vil bli gitt til de VTG kurs deltagerne.

Send en mail til Tone på kontakt.ugk@gmail.com med tlf. og epost som kursdeltageren kan nå deg på.

Kommentarfeltet er stengt.