Ullensaker golfklubb holder årsmøte onsdag 12 desember 2012 kl 18.00
hos Garder Kurs og Konferansesenter.

 

 

 

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Protokoll
  4. Beretninger
  5. Regnskap
  6. Innkommene forslag
  7. Kontingent
  8. Budsjett
  9. Valg

Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 2. des. 2012

Velkommen

Styret

Kommentarfeltet er stengt.