Vedtekter

Generelt om lovnormen for golfklubber: Golfklubber og andre idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Den enkelte golfklubbs lov skal være godkjent av Idrettsstyre, jfr. NIFs lov §§ 10-5 og 2-15. NIFs lov og … Les mer